úvod

Společnost byla založena v prosinci 1997. Je umístněná na okraji Vysočiny, v oblasti s krásnou

přírodou. Svoji polní výrobu provozuje převážně na územích obci Rovečné, Velké Tresné, Malé

Tresné, Věstín, Věstínek a Bolešín. V současné době hospodaří na 816ha zemědělské půdy. Z toho

jsou 380ha trvalé travnaté porosty a ostatní je orná půda .